Czym są płyty JUMBO?

Budownictwo należy do branż, w których szczególne znaczenie ma zapewnienie możliwości szybkiego przeprowadzenia niezbędnych robót, a przekroczenie terminów często skutkuje naliczaniem wykonawcy wysokich kar. Ponieważ wiele operacji jest uzależnionych od warunków pogodowych, a realizacja sporej części obiektów oznacza konieczność używania znacznej liczby rozmaitych materiałów, co bywa przyczyną problemów logistycznych, szczególnym zainteresowaniem cieszy się wykorzystywanie elementów gotowych dostarczanych na plac budowy w formie nadającej się do natychmiastowego montażu. Dobrym przykładem będą tu prefabrykowane płyty betonowe typu Jumbo. Przekonajmy się, czym są i sprawdźmy, do czego można ich używać.

Charakterystyka płyt Jumbo

Płyty Jumbo określane także jako Jomb, Yumbo, Jumbo, Yomb czy Iomb to wykonane z betonu elementy ażurowe, w których powierzchni znajdują się przechodzące na wylot owalne otwory. Ich obecność pozwala na zmniejszenie masy płyt, co ułatwia transport i ich montaż, a jednocześnie ogranicza ilość potrzebnego do przygotowania wyrobu materiału, redukując tym samym jego cenę. Perforacje znajdujące się w płytach nie ograniczają ich funkcjonalności, a w razie ewentualnego pojawienia się pęknięć całość jest utrzymywana za sprawą umieszczonego w strukturze zbrojenia z prętów stalowych.

Gdzie i jak można wykorzystywać płyty Jumbo?

Płyty Jumbo są używane do utwardzania nawierzchni dróg tymczasowych np. technologicznych układanych na czas prowadzenia budowy, a także placów postojowych i parkingów. Sprawdzają się również przy obiektach stałych np. gdy konieczne jest wykonanie dojazdu do budowli. Stosuje się je też do wzmacniania konstrukcji ziemnych. Płyty należy układać na wstępnie zagęszczonym oraz wyrównanym i pozbawionym kamieni podłożu.

płyta betonowa ażurowa