Rodzaje kruszyw budowlanych

Kruszywa to materiały cechujące się ziarnistą budową, których często używa się przy inwestycjach budowlanych. Co jeszcze trzeba o nich wiedzieć oraz w oparciu o jakie kryteria są one dzielone?

 

Kruszywa naturalne oraz sztuczne

Jednym z najbardziej ogólnych kryteriów podziału jest pochodzenie takich materiałów. Kruszywa mogą być więc:

  • pochodzenia naturalnego – powstałe albo w efekcie erozji skał, albo mechanicznego kruszenia się skał litych. Jest to np. piasek, ale także pospółka, czyli mieszanka piasku razem ze żwirem,
  • pochodzenia sztucznego – poddawane obróbce przez człowieka, np. termicznej, aby uzyskać surowiec o odpowiedniej strukturze i właściwościach. Przykładem kruszyw pochodzenia sztucznego są takie materiały jak wypalany keramzyt lub spiekany glinoporyt.

 

Podział kruszyw budowlanych ze względu na ziarnistość

Rodzaje kruszyw budowlanych

Kolejnym, niemniej istotnym czynnikiem podziału jest wielkość ziaren. Mogą być one drobne (mniejsze niż 4 mm), grube (większe niż 4 mm) oraz o uziarnieniu ciągłym (mieszanka drobnych i grubych). Kwestia ziarnistości może być kluczowa w przypadku wyboru materiału do bardzo specyficznych robót budowlanych, dlatego też konieczna jest znajomość takiego rozróżnienia oraz swoich potrzeb w tym zakresie.

 

Parametry gęstości

Ostatnim, jednak równie ważnym kryterium podziału jest tzw. gęstość objętościowa. Kruszywa naturalne i sztuczne ze względu na ten parametr dzieli się na:

  • lekkie – o gęstości mniejszej, aniżeli 1800 kg/m3,
  • ciężkie – o gęstości przekraczającej 3000 kg/m3,
  • zwykłe – plasujące się pomiędzy, czyli od 1800 kg/m3 do 3000 kg/m3.

 

Jak widać rodzaj kruszyw budowlanych to tak naprawdę kilka różnych czynników, które są istotne w przypadku wykonywania zamówień na takie materiały. Jeśli i Ty poszukujesz miejsca zakupu takich surowców, koniecznie sprawdź naszą ofertę. Dysponujemy własnym zakładem górniczym, z którego czerpiemy najwyższej jakości kruszywa, m.in. do produkcji betonu oraz do innych prac budowlanych. Serdecznie zachęcamy do kontaktu oraz nawiązania współpracy.