loga

Wroński Spółka Jawna otrzymała dofinansowanie na realizację Projektu ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.
Tytuł projektu: Projekt w ramach działania 3.4. Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.
Cel projektu: Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19.
Całkowita wartość projektu wynosi 328 153,71 zł i w 100% jest dofinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Budowy w trakcie:

2020 Gdańsk ul.Niepołomnicka

2020-Gdask-ul-11
2020-B2-Gdask-ulNiepolomnicka-1

2020 Gdynia ul.Opata Hackiego

2020-Gdynia-ulOpata-Hackiego-14
2020-Gdynia-ulOpata-Hackiego-13
2020-Gdynia-ulOpata-Hackiego-10
2020-Gdynia-ulOpata-Hackiego-8
2020-Gdynia-ulOpata-Hackiego-7

2020 Gdańsk ul. Rumla

2020-Gdask-ul-Rumla-3