Grupa Wroński

WROŃSKI jest rodzinną firmą z tradycjami dostarczającą kompleksowe usługi w zakresie wykonywania usług budowlanych głównie na rynku deweloperskim, obecną nieprzerwanie na rynku od 1993 roku.

WROŃSKI rozpoczynał działalność budowlaną na terenie Kaszub, potem rozszerzał ją w całym w województwie pomorskim ponad 20 lat.

Zatrudnienie ponad 140 pracowników kwalifikowanych na projektach budowlanych i ponad 120 osób w oddziałach produkcyjnych umożliwia WROŃSKIEMU lokalną obecność i szybką adaptacje do potrzeb Zamawiającego, aby dostarczać usługi inżynieryjne oraz materiały budowlane w oferowanym zakresie.

GRUPA WROŃSKI to działalność powiązanych właścicielsko spółek:

  • Wroński Spółka Jawna
  • Wroński Sp zoo. Spółka Komandytowa

     

    Właściciel- Krystyna Wrońska

    Prokurent-Jakub Wroński

    Dyrektor Zarządzający- Mateusz Wroński

 

Ładowacz na budowie